PRIVACY VERKLARING KARIN’S CATERING

KARIN’S CATERING kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Karin’s Catering , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KARIN’S CATERING verstrekt.

KARIN’S CATERING kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

WAAROM KARIN’S CATERING GEGEVENS NODIG HEEFT

KARIN’S CATERING verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan KARIN’S CATERING uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

FACTURATIE

Als u ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

HOE LANG KARIN’S CATERING GEGEVENS BEWAART

KARIN’S CATERING bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

KARIN’S CATERING verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van KARIN’S CATERING worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KARIN’S CATERING gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Wij proberen zo min mogelijk cookies op onze website te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

We gebruiken alleen functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en bijvoorbeeld de website sneller te maken of te onthouden dat iemand is ingelogd op de website. We plaatsen cookies om de informatie die u invult in onze contactformulieren op te slaan zodat u die niet meteen kwijtraakt als u verkeerd klikt. We gebruiken geen invasieve of tracking cookies. We hebben wel links naar andere websites op onze website, zoals YouTube en Linkedin. We verwijzen naar hun privacyverklaring mocht u op deze links klikken.

Deze website draait op Joomla, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door DSD Business Internet. Tijdens uw bezoek maakt Joomla gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. Joomla voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit uw browser te verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar E Karin@karinscatering.nl. KARIN’S CATERING zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

KARIN’S CATERING neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KARIN’S CATERING maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KARIN’S CATERING verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KARIN’S CATERING op via E info@heppieouder.nl

www.karinscatering.nl is een website van Karin’s Catering

 • KARIN’S CATERING is als volgt te bereiken:
 • Postadres: Raadhuisstraat 61 1746 BG Dirkshorn
 • Vestigingsadres: Raadhuisstraat 61 1746 BG Dirkshorn
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: Alkmaar 50394185
 • Telefoon: 06 54 69 69 84
 • E-mailadres: Karin@karinscatering.nl

Mei 2018